Friday, September 19, 2008

Rancangan Pengajaran Harian

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu

Tahun :1 Aktif

Tarikh : 29 Januari 2008

Masa : 60 minit

Bilangan murid : 36 orang

Tajuk : Permainan Rakyat

Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat :-


a) menyatakan maklumat tentang gambar yang dilihat dengan betul .

b) menceritakan cara bermain permainan rakyat dengan betul.

c) membina frasa dan ayat tunggal dengan betul.


Fokus utama :

3.1

Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah , betul , menarik dan berkesan .

Aras : 1 (i)

Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata , istilah ,

frasa , struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai .


Fokus sampingan :

2.1

Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar , ditonton ,dibaca atau dialami .

Aras : 3 (i)

Bercerita menggunakan kata , frasa , ayat serta sebutan dan intonansi yang baik dan jelas .

Kemahiran Bahasa :

mendengar dan bertutur, membaca , menulis

Tatabahasa :

Frasa , kata nama am

Kosa kata :

Gasing , congkak , sepak raga , batu seremban , ketingting , galah panjang , konda kondi , tarik

upih , bulu ayam

Ilmu :

Pendidikan Jasmani dan kesihatan

Nilai Murni :

Menghargai , bersyukur , bekerjasama

Kemahiran berfikir :

Mencari maklumat dan menjana idea

Kecerdasan pelbagai :

verbal linguistik dan kinestatik

Kajian masa depan :

Menjangka akibat

ICT :

Tutorial

Strategi :

konstektual, direktif, metakognatif

Pengetahuan sedia ada :

: murid pernah mendengar mengenai permainan rakyat.

: murid mengetahui beberapa jenis permainan rakyat.

: murid mengetahui cara bermain permainan rakyat.


Bahan Bantu Belajar :

: Lagu permainan rakyat.

: Pengurusan Grafik

: Gambar Permainan Rakyat

: Internet

: KomputerLangkah - Langkah : -Set Induksi

( 5 Minit )


Isi Pelajaran : Soalan - soalan

1) Pernahkah kamu mendengar mengenai lagu permainan rakyat tersebut ?

2) Pernahkah kamu bermain permainan rakyat tersebut?

3) Senaraikan permainan rakyat lain yang kamu ketahui.Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran :

- Guru memasang sebuah lagu permainan rakyat dan meminta murid- murid menyanyi

bersama - sama guru .

- Guru meminta pendapat murid-murid mengenai lagu permainan rakyat tersebut .

- Guru mengaitkan dengan tajuk pelajaran pada hari tersebut.

Bahan Bantu Mengajar

Lagu Permainan Rakyat

Nilai : Menghargai

Kesopanan

Kasih Sayang

Kerjasama

Langkah 1

( 20 Minit )

Isi Pelajaran : Permainan Rakyat

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran :

- Guru meminta murid – murid membuka buku teks pada halaman 55 yang mengandungi

sebuah gambar .

- Guru meminta murid-murid memerhatikan gambar yang terdapat di dalam buku teks

tersebut .

- Guru meminta murid-murid menyenaraikan nama-nama permainan yang terdapat dalam

gambar tersebut .

- Guru meminta murid – murid menyatakan permainan rakyat yang paling mereka gemari .

- Guru menunjukkan sebuah pengurusan grafik yang mengandungi gambar-gambar permainan

rakyat dan meminta murid-murid untuk mengeja dan menyebut nama permainan rakyat

tersebut dengan betul .

- Guru membetulkan kesilapan murid jika ada.

Bahan Bantu Mengajar :

Gambar Permainan Rakyat

Pengurusan Grafik Permainan Rakyat

Kecerdasan Pelbagai :

Verbal Linguistik

Strategi :

Direktif

Konstektual

Nilai

Bekerjasama

Berani

Langkah 2

( 20 Minit )

Isi Pelajaran : Enjin Pencari ( Yahoo dan Google )

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran :

- Guru membahagikan murid-murid kepada 9 kumpulan .

- Setiap kumpulan mengandungi 4 orang murid .

- Guru memberikan satu permainan rakyat kepada setiap kumpulan dengan menggunakan

kaedah mencabut undi .

- Guru meminta setiap kumpulan untuk mencari maklumat mengenai permainan rakyat

tersebut dengan menggunakan enjin pencari .

- Guru mencadangkan beberapa enjin pencari yang boleh digunakan oleh murid-murid untuk

mencari maklumat dan cara penggunaannya .

- Setiap kumpulan membentangkan hasil carian di hadapan kelas.

- Guru meminta murid memikirkan akibat sekiranya permainan tradisional tidak lagi dimainkan

pada masa hadapan.

Bahan Bantu Mengajar :

Papan Tulis

Internet

Komputer

Kecerdasan Pelbagai :

Kinestatik

Strategi :

Metakognitif

Nilai :

Bekerjasama

Bantu - membantu

Gigih Berusaha

Rajin

Langkah 3

( 10 Minit )

Isi Pelajaran : Pengurusan Grafik

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran :

- Guru menayangkan latihan dalam bentuk persembahan grafik di hadapan kelas .

- Murid-murid diminta untuk mengisi tempat kosong bagi nama-nama permainan rakyat yang

terdapat di dalam pengurusan grafik tersebut berdasarkan gambar yang telah diberi .

- Guru dan murid bersama-sama menjawab soalan tersebut .

- Guru membetulkan kesilapan murid jika ada .


Bahan Batu Mengajar :

Persembahan grafik latihan

Nilai :

Bekerjasama

Bantu - membantu

Rajin

Kasih sayang

Bijaksana

Penutup

( 5 minit )

Isi Pelajaran :

Penutup kognatif :

Apakah yang telah kamu pelajari sebentar tadi ?

Penutup Sosial :

Apakah perasaan kamu setelah mempelajari tajuk hari ini ?

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran :

- Murid-murid menyebut secara beramai-ramai nama permainan rakyat yang telah dipelajari

pada hari tersebut .

- Guru membuat penutup kognatif dan sosial .

Nilai :

Menghargai

Bijaksana

Kerja rumah : Mengumpul gambar-gambar permainan rakyat dalam bentuk buku skrap.

5 comments:

izzdamia said...

salam...sy student KPLI ipgm kampus perlis. major KH minor BM.nak mintak tlg la, ade tak cth2 RPH BM dengan formatnya sekali..blh tak send ke email sy? azmira_izz04@yahoo.com.
terima kasih

guabulu said...

tima kasih byk2 akak

rizuan said...

nak mntak izin 'copy' RPH ni..jadikan rujukan..terima kasih...

Cikgu Fikri said...

Salam....
saya minta izin menjadikan RPH ini sbg bahan rujukan..
TQ :)

Anonymous said...

saya minta copy nota nie sbgai rujukan